Disclaimer

Recht van aanpassing

Solvion Online Marketing (Kamer van Koophandel 20132243), hierna te noemen Solvion, verleent je hierbij toegang tot www.solvion.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Solvion behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Vrijblijvende informatie

De informatie op www.solvion.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Solvion.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.solvion.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Solvion. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.solvion.nl. Solvion oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Solvion zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@solvion.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Solvion en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Solvion, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties van www.solvion.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Wijziging

Deze disclaimer kan in de loop van de tijd wijzigen.

Ik maak graag een connectie met je op Linkedin.